Werkwijze

Hoe werkt de jeugdconsulent?

Verkenning van uw vraag vindt plaats op locatie, per telefoon of per e-mail. Gezamenlijk bepalen we een aanpak om de vraag op te lossen. De aanpak kan bestaan uit enkele gesprekken, een verwijzing naar de juiste instantie in de buurt, een projectvoorstel of een plan van aanpak voor uw organisatie. De jeugdconsulent richt zich vooral op vragen van professionals.

De aanpak is altijd gericht op de hele leefomgeving van het kind. Dat betekent dat belangrijke anderen zoals de ouders, juf, meester, mentor, sportcoach of muziekdocent, indien gewenst en nodig, een rol krijgen bij het oplossen van het vraagstuk. Praktisch, concreet en resultaatgericht zijn kernwoorden bij de aanpak van het vraagstuk. Recente wetenschappelijke inzichten zijn altijd de basis voor deze aanpak. Samen met u als ouder, professional of docent bespreken we passende, haalbare en betaalbare oplossingen.

Enkele voorbeelden:

Mentoren, docenten  of leerlingbegeleiders krijgen een overzicht van mogelijkheden die de weg wijzen in de oplossing van het vraagstuk.

Project-Coaching van enkele uren per week

Professionals kunnen een schriftelijk plan van aanpak voor het vraagstuk ontvangen.

Toegepaste methodes zijn:

  • motiverende gesprekstechnieken;
  • positief opvoeden;
  • theoretische modellen.

De opvoedvraagstukken kunnen gaan over: 

Hoe voorkom ik dat mijn kind of mijn leerling te veel achter een scherm zit, alcohol drinkt, rookt of andere middelen gebruikt?

Hoe zorg ik ervoor dat mijn kind of mijn leerling op een gezond gewicht blijft?

Hoe kan ik op een positieve manier met pubers blijven omgaan? 

De zorgprojecten richten zich op:

(Interim) Ondersteuning van professionals

In de alledaagse drukte kan het werk soms te  veel worden voor projectleiders of projectmedewerkers.

De Jeugdconsulent kan tijdelijk inspringen bij langdurig ziekte, piekperiodes in projecten, zwangerschapsvervanging, onbetaald verlof.

Verbeteren van de advisering aan ouders 

Wijk-en welzijnsprojecten:

  • Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG)
  • Pedagogische Civil Society
  • Wijkgericht werken
  • Families that care,

Deze programma’s zijn slechts een greep uit de vele mogelijkheden voor het verbeteren van de gezondheid en welzijn in de leefomgeving van kinderen. De Jeugdconsulent helpt ambtenaren gezondheid, onderwijs of welzijn de juiste keuze te maken voor het toepassen van de programma’s. Ook professionals van wijk en buurtteams of in het onderwijs kunnen advies krijgen bij hun vraag of aanpak.