Diensten

Voor professionals

De Jeugdconsulent heeft overzicht van landelijke en lokale ontwikkelingen op het gebied van gezonde leefstijl en jeugd- en opvoedhulp. Ondersteuning van professionals is mogelijk via

  • Coaching
  • Oefenen in motiverende gesprekstechnieken
  • Advies bij projectmatig werken
  • Versterken van communicatie met ouders

Daarnaast ondersteunt de Jeugdconsulent bij het opzetten van een Wijk- en Welzijnspaanpak via

  • Behoeftenonderzoek
  • Vrijwilligersbeleid
  • Leefstijlinterventies
  • Burgerparticipatie
  • Netwerkversterking

Voor ouders

Positief opvoeden en opgroeien van kinderen en hun ouders

Alle ouders willen het beste voor hun kind. Toch verloopt dat niet altijd even makkelijk. In enkele gesprekken helpt de Jeugdconsulent met concrete tips de omgang tussen jou en je kind weer soepel te laten verlopen.

Ouder-kind communicatie

De communicatie met je puber kan soms stroef verlopen. De Jeugdconsulent helpt in enkele gesprekken inzicht te geven in de denkwijze van je puberende kind. Met dit inzicht verbetert het contact en hou je grip op de grilligheden. Aandacht wordt besteed aan onderhandelen, luisteren, omgaan met dilemma’s.

Gezond gewicht

Voeding en eetpatronen: Niet alle kinderen zijn zich bewust van de voedingsinhoud van hetgeen ze tot zich nemen.  Meer informatie en bewuste keuzes maken kan helpen bij een gezond gewicht.

U wilt dat uw kind (eren) minder achter een scherm zitten en meer bewegen. De jeugdconsulent verkent samen met u de mogelijkheden.

Omgaan met social media

Mijn kind zit de hele dag achter haar mobiel. Kan dat nou kwaad?

Samen bespreken we of het mediagebruik problematisch is en wat voor jouw kind acceptabel mediagebruik is.

 

(Te veel) gamen of achter een scherm zitten, alcoholgebruik, blowen  

Leren omgaan met de verleidingen van gamen, alcohol drinken en roken van tabak of cannabis is voor veel jongeren een uitdaging. Niet alle jongeren zijn in staat de verleiding te weerstaan. Hoe help je ze daarbij?

In de gesprekken wordt gewerkt aan het versterken van zelfvertrouwen, succesvol beïnvloeden en omgaan met stress.