Home

De Jeugdconsulent Renate Spruijt, geeft advies bij vraagstukken over kinderen tussen 0 en 19 jaar.

Thema’s zijn bijvoorbeeld:

De Jeugdconsulent heeft ruime ervaring in het ontwikkelen en uitvoeren van opvoed en leefstijl programma’s. De programma’s zijn gericht op de thuissituatie, kinderopvang, de school en vrije tijd. Het gaat in de programma ‘s om gedragsverandering, deskundigheidsbevordering of beleidsvorming.